Değişim : Daha yararlı olmak için…

Ağu 31


Bu yazıyı yazmamın bir kaç sebebi var. Sitemde sinema, internet, eğitim konularında yazı yazıyorum bu yazım ise aslında siyasi gibi görünen fakat hayati bir yazı.

Televizyon kanallarında, gazetelerde, internette birçok kişiden anayasa değişikliği üzerine çok şey izleyip, okumuştum ki bunlar sadece kişilerin yorum ve fikirleriydi. Bunun üzerine Anayasa Değişikliği konulu referandumda yani halk oylamasında halktan biri olarak EVET! oyu kullanmayı düşünüyordum ve hala düşünüyorum..

Bugün öğlen üzeri sevdiğim abilerden biri çalıştığım yere gelmişti ve muhabbetimiz esnasında anayasa değişikliği ile alakalı olarak HAYIR! oyu kullanacağını söyleyince çok şaşırdım ve nasıl HAYIR verebileceğini, buna inanmadığımı söyledim. Kendisi ise bana anayasa değişikliğinin teröristlere daha çok özgürlük ve kolaylık sağlayacağını söyledi. Ben de böyle bir şeyin olmadığını vatandaşın sahip olduğu hakların genişletileceğini söyledim. Hangi maddeler değişecekmiş diye sordugunda ise donup kaldım sayılır. Çünkü sadece kulaktan dolma bilgilerle karar vermiştim. Ve hatamı anlamıştım. Neye EVET neye HAYIR dediğimi veya diyeceğimi iyi bilmem gerekirdi. Bunun için diğer bir arkadaşımın bana yolladığında silmediğim ama aynı zamanda okumadığım epostayı buldum ve okudum. Mevcut darbe anayasası ile değişiklikler yapılarak sivil anayasaya dönüştürülmeye çalışılan, demokratik Türkiye’nin özgürlüklerden ve eşitliklerden yana olan yeni anayasasının başlangıcını. İşte o maddelerden birkaçı…

 

Madde 10 (Kanun önünde eşitlik) – (Eklenen Kısım) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Madde 20 (Özel hayatın gizliliği) – (Eklenen Kısım)  Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

Madde 23 (Yerleşme ve seyahat hürriyeti) – (Çıkarılan Kısım) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir. (Eklenen Kısım) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

Madde 41 (Ailenin korunması) – (Eklenen Kısım) (Ailenin korunması ve çocuk hakları) (Eklenen diğer kısım) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

Madde 51 (Sendika kurma hakkı) – (Çıkarılan Kısım) Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.

………

İşe yukarıda eklenen ve çıkarılan kısımların yazılı olduğu 11 madde daha var. Hepsine buradaki yazımda yer veremeyeceğim ama sadece değişikliklerin yer aldığı yazıma da şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. “https://www.e-kalem.com/gunluk/referandum-anayasa-degisikligi-karsilastirma-tablosu/

İşte maddelerin hepsini okuduktan sonra daha bilinçli olarak EVET! diyeceğimin farkına vardım.

Beni etkileyen ikinci olay ise küçük kardeşim ile aramda yaşanan şu olaydı. Kendisi üniversite kaydı için Malatya’dan Konya’ya gidecek ve bayram için tekrar dönecekti, hal böyle olunca biraz masraf olduğu için de okul başlayana kadar tekrar Konya’ya gitmesinin gerek olmadığını, sırf referandum için oraya git gel en az 80 TL sadece yol parasıydı. Onun cevabı ise bu yazıyı yazmamın diğer nedeniydi. “Önemli değil abi, şimdi vereceğim EVET! oyu geleceğimizin ve bizden sonraki nesillerin geleceği için 80 TL’den daha önemli” dedi. Benden 8 yaş küçük olmasına ragmen düşünceleri, fikirleri, duyguları benden çok gelişmişti. Ülkemin neden daha çok güzelleştiğini, neden devletimi daha çok sevdiğimi şimdi anlamıştım. Demek ki devletim artık beni daha çok seviyordu, ben de devletimi daha çok seviyordum. Anlıyordum ki artık ülkemi daha güzel günlerin beklediğini ve bu günlerin çok yakın olduğunu. Çünkü değişimlerin sadece kağıt üzerinde ve sözde değil yaşantıda ve uygulamada yapılmasının gerekli olduğunu. Öncelikle kendimde köklü bir değişiklik yapıp, kendime, aileme, milletime, tüm müslümanlara ve insanlığa nasıl katkı sağlayabilirim düşüncesinde olmamın gerektiğini. Ve bu düşüncenin bir göstergesi olarak da 12 Eylül günü oyumu EVET! olarak kullanacağımı ve sivil mücadelede benim de küçük bir katkımın olmasının ne kadar önemli olduğunu anladım ve anlatıyorum.

“Siz nasıl olursanız, öyle yönetilirsiniz” sözünün doğruluğunu tespit edercesine toplumumuzda meydana gelen düzelme, başarı ve güzelliklerin yöneticilerimize, onlardan da tekrar bizlere yansıdığını görmek beni mutlu ediyordu.

12 Eylül’den önce yakılan bu ışığın 12 Eylül sonrası daha da aydınlanması ve güzel Türkiye’mizin yolunu sonsuza dek aydınlatması temennisi olarak,

Selam ve dua ile,
Talha Çelik

 

Siz de yorumunuzu paylaşın.